יום שני, 21 בספטמבר 2009

ברכה לשנה טובה

תפילתו של רבי אלימלך מליז'נסק:
אדרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם,
ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך,
ואל יעלה בליבנו שום שנאה מאחד על חברו חלילה
ותחזק אותנו באהבה אליך
כאשר גלוי וידוע לפניך
שיהא הכול נחת רוח אליך...
אמן ויהי רצון.
והתוספת שלי-
ואדרבה, תן בליבנו
שנראה כל אחת גם מעלת לבנו וגם חסרונו
והכל נראה בעין פקוחה ואוהבת
ולא תעלה בליבנו שנאה ועצבות
אלא שמחת היצירה והצמיחה
כמו הזרעים והעשבים השותים את טיפות הגשם והטל
וצומחים מתוך האדמה
ותחזק אותנו באהבה אליך
כאשר גלוי וידוע לפניך
שיהא הכול נחת רוח אליך...
אמן ויהי רצון.
שנה טובה ומתוקה,
שנת יצירה ושלום.
באהבה,
טלי.